Specialitet

 

Då jag under mina verksamma år i Danmark inhämtat specialkunskaper i

utförandet av danska designmöbler är dessa en speciell nisch

i min verksamhet.

 

Arne Jacobsens: ”Ägget”, ”Svanen”, ”sjuan-stolen” m.fl.

Hans Wegners: ”Oxchair”, ”Bamsestolen”, ”Y-stolen” m.fl.

 

Naturligtvis också alla de andra möbelarkitekterna såsom:

Poul Kjerholm

Börge Mogensen

Finn Juhl

Kaare Klint

m.fl.

 

I Danmark har jag också många värdefulla och spännande

kontakter inom möbelbranschen, och speciella material hämtas också från Danmark. Exempelvis till "Ägget" och "Svanen" använder jag endast originalmaterial. Utförandet är också exakt som originalutförandet.

Den stora skillnaden är priset som ligger långt under tillverkaren Fritz Hansens för precis samma renovering och omklädsel.

 

Våra egna berömda svenska möbelformgivare inte att förglömma, och de innefattas givetvis också bland mina specialiteter.

Carl Malmsten

Bruno Mathsson

Yngve Ekström

Jan Ekselius

Mats Theselius

m.fl.

 

Som grund för specialarbetena ligger mina under årens

lopp inhämtade hantverkskunskaper om de antika möblernas

restaureringsutförande helt ifrån 1700-talet.

 

   

Hem

Om företaget

Om mig

Specialitet

Galleri

                                                     Kontakt

                                                      Länkar